Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Linki do stron zewnętrznych
Prognoza - mapy (pdf)
Prognoza (pdf)