Zmiana 2015

Zmiana planu w roku 2014

Trwają prace nad opracowaniem zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Do jego sporządzenia przystąpiono w październiku 2013 r. na podstawie uchwały nr IV/43/3/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego