Zmiana 2010


Opracowanie ekofizjograficzne do zmiany Planu

Opracowanie Ekofizjograficzne do projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa w zakresie zaktualizowania i uszczegółowienia zapisów dotyczących przyjętego zadania o znaczeniu ponadlokalnym pn. Rozbudowa MPL „Katowice" w Pyrzowicach