Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie powołania Zespołu Projektantów ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Zarządzenie Nr 00081/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia16 października 2014r. w sprawie powołania Zespołu Projektantów ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz § 70 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w związku z Uchwałą Nr IV/43/3/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu opracowania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego powołuje się Zespół Projektantów w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Do głównych zadań Zespołu Projektantów należy:

 1. realizacja przyjętego trybu i organizacji prac nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego,
 2. wypracowanie zakresu merytorycznego dokumentu,
 3. prowadzenie procesu projektowego,
 4. opracowanie projektu zmiany Planu wraz z dokumentacją planistyczną.

§ 3

Kierowanie Zespołem Projektantów powierza się Konsultantowi ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Panu prof. Zbigniewowi Kamińskiemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa Śląskiego
Mirosław Sekuła


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 00081 /2014
Marszałka Województwa Śląskiego
z dnia 16.10.2014 r.

Skład Zespołu Projektantów ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

 1. Wojciech Brol – Wydział Rozwoju Regionalnego,
 2. Michał Brzezinka – Wydział Rozwoju Regionalnego,
 3. Renata Bula – Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska,
 4. Ewa Burchat-Błachuta – Wydział Rozwoju Regionalnego,
 5. Agnieszka Kawecka-Kędzierska – Wydział Rozwoju Regionalnego,
 6. Magdalena Kolasińska – Wydział Rozwoju Regionalnego,
 7. Tomasz Kołton – Wydział Rozwoju Regionalnego,
 8. Katarzyna Łabarzewska – Wydział Rozwoju Regionalnego,
 9. Joanna Miśka – Wydział Rozwoju Regionalnego,
 10. Jacek Noga – Wydział Rozwoju Regionalnego,
 11. Joanna Pipała-Trzeciak – Wydział Rozwoju Regionalnego,
 12. Mariusz Raczek – Wydział Rozwoju Regionalnego,
 13. Michał Romańczyk – Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska,
 14. Mariusz Węglorz – Wydział Rozwoju Regionalnego,
 15. Martyna Walker – Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego,
 16. Zdzisław Wieland – Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.