Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 2020+”

27 października 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 2020+”.

Od 9 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2015 r. projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 2020+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko będą poddane konsultacjom społecznym.

Z dokumentami można się zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Rozwoju Regionalnego, ul. Dąbrowskiego 23, pokój 3.18., gdzie będą one wyłożone do publicznego wglądu w terminie od 9 listopada do 11 grudnia 2015 r. Projekt „Planu 2020+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą także na stronie województwa śląskiego: www.slaskie.pl/planzagospodarowania/ .

Wszelkie uwagi i wnioski do projektu „Planu 2020+” i Prognozy oddziaływania na środowisko należy zgłaszać w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres:

plan@slaskie.pl

Dopuszcza się również pisemne wniesienie uwag na adres:

Referat Planowania Przestrzennego
Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,

bądź ustnie do protokołu w pokoju 3.18 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Katowice, ul. Dąbrowskiego 23) w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji nie zostaną rozpatrzone.

Załączniki
projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 2020+” [PDF 13,4kB]
Obwieszczenie [PDF 271,0B]
Prognoza oddziaływania na środowisko [PDF 9,2kB]