Okresowa ocena Planu 2023

Uchwała nr 1262/350/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20.07.2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+” .

Uchwała nr 655/412/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.03.2023 roku w sprawie: przyjęcia dokumentu pn. „Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+”

Załączniki
Okresowa Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ [PDF 5,7MB]
Uchwała nr 655/412/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego [DOC 42,5kB]