Spotkanie Komitetu Sterującego ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Zaprezentowano wnioski i uwagi wniesionych do projektu Planu

2 marca 2016 pod przewodnictwem Henryka Mercika - członka Zarządu Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.

Spotkanie poświęcone było prezentacji wniosków i uwag wniesionych do projektu Planu 2020+ na etapie opiniowani i uzgadniania projektu dokumentu. Wniesione uwagi dotyczyły następujących tematów:

  1. Delimitacja aglomeracji i miejskich obszarów funkcjonalnych
  2. Delimitacja obszarów wiejskich
  3. Delimitacja i zasady zagospodarowania krajobrazów priorytetowych w ramach funkcjonalnego obszaru ochrony krajobrazów kulturowych
  4. Delimitacja i zasady zagospodarowania obszaru rewitalizacji
  5. Delimitacja i zasady zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
  6. Zbiornik Racibórz, Kanału Odra-Dunaj i Kanału Śląskiego.
Załączniki
Prezentacja - podsumowanie etapu konsultowania projektu dokumentu [PDF 1,6kB]