Konsultacje: Plan zagospodarowania przestrzennego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego prowadzi cykl spotkań z samorządowcami z subregionów na temat zmiany planu

Pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań odbyło się w Rybniku, a całość zakończy się 6 maja br. w Częstochowie.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej województwa. Obowiązujący dokument został uchwalony w 2004 r. i powstał już w oparciu o nową ustawę z 2003 roku, która wyznaczała nowe standardy w podejściu do planowania przestrzennego.

Obecnie z uwagi na zmiany przepisów prawa oraz nowe edycje krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych, a także zmieniające się uwarunkowania przestrzenne wymagane było podjęcie prac nad aktualizacją Planu z 2004 roku. Mają one polegać na weryfikacji i uzupełnieniu zapisów tekstowych i graficznych dokumentu.

Nowym elementem pojawiającym się w zmienianym dokumencie są obszary funkcjonalne, czyli obszary stanowiące zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów. Charakteryzują się one wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju.

Aktualizacja dokumentu powstaje w procesie partycypacji społecznej przy szerokim udziale instytucji, organizacji i osób. Organizowane są spotkania subregionalne. Jesienią planowane są konsultacje społeczne.

Po przeprowadzeniu całego procesu prac nad zmianą Planu dokument ostatecznie musi zostać przyjęty przez Sejmik Województwa. Ma to nastąpić najpóźniej do kwietnia przyszłego roku.

Załączniki
Rybnik - Wyzwania planowania przestrzennego w Województwie Śląskim - Subregion Zachodni [PDF 2,3kB]
Rybnik - Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego [PDF 1,0kB]
Katowice - Wyzwania planowania przestrzennego w Województwie Śląskim - Subregion Centralny [PDF 2,5kB]
Katowice - Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego [PDF 995,0B]
Bielsko-Biała - Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego [PDF 1,0kB]
Bielsko-Biała - Wyzwania planowania przestrzennego w Województwie Śląskim - Subregion Południowy [PDF 2,5kB]
Częstochowa - Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego [PDF 1,0kB]
Częstochowa -Wyzwania planowania przestrzennego w Województwie Śląskim - Subregion Północny [PDF 2,5kB]